เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

7 ก.ย.60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ดำเนินโครงการภายใต้โครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 โครงกา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

28 ส.ค.60 เกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามงานฯ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด...

24 ส.ค.60 พันเอก กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. พันเอก กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรั...

22 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมงานของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น จัดโครง

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมงานของคณะอนุกรรม...

17 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมปลูกต้นทานตะวัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายปรีดาสุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายธงชัย สอดแสวง...

11 ส.ค.60 เกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามงานฯ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้ว...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...