เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

6 ก.พ.61 สนง.กษอ.บ้านแฮด จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเก...

6 ก.พ.61 สนง.กษอ.บ้านแฮด จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ...

6 ก.พ.61 กอ.ร่วมต้อนรัรบผู้ตรวจฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษ...

5 ก.พ.61 ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษ...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...