เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

21 พ.ค.61 กอ.ร่วมต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายพิเชฐ ย...

18 พ.ค.61 ประชุมร่วมกับกลุ่มมะม่วงฯ ในการเตรียมต้อนรับคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม...

18 พ.ค.61 กอ.ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับบริษัท แวนด้าซีดส์ จำกัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายณวพล ปรา...

17 พ.ค.61 จนท.ร่วมประชุมเตรียมต้อนรับคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายพิเชฐ...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านแฮด องค์ความรู้ประจำ ศพก.