เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

14 พ.ย.60 กอ.ร่วมประชุม ศพก.

14 พ.ย.60 เวลา 15.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่ว...

14 พ.ย.60 กอ.ร่วมทำ MOU

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอ...

13 พ.ย.60 กอ.ร่วมประชุมติดตั้งระบบน้ำ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอ...

9 พ.ย.60 สนง.เกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดงานรับฝากเครื่องจกรกลฯ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดงานรับฝากเครื่องจักรกลการเกษตร โค...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...