เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

20 เม.ย.60 จนท.ธุรการ วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง...

20 เม.ย.61 จนท.ต.โนนสมบูรณ์ ร่วมจัดเวทีไทยนิยม

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. และเวลา 13.30 น. นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า นักวิชาการส่...

20 เม.ย.61 จนท.ต.บ้านแฮด ร่วมจัดเวทีไทยนิยม

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. และเวลา 13.30 น. นางสาวพวงมาลัย ทองไชย์ นักวิชาการส่งเสริม...

20 เม.ย.60 จนท.ต.หนองแซง ร่วมจัดเวทีไทยนิยม

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. และเวลา 13.30 น. นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านแฮด องค์ความรู้ประจำ ศพก.