เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

9 ม.ค.61 กอ.ร่วมให้คำแนะนำการประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ...

9 ม.ค.61 กอ.ร่วมออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ...

8 ม.ค.61 ประชุมประจำเดือน สนง.

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ...

7 ม.ค.61 นวส.รับคณะดูงาน

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...