เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

21 ก.ค.60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด เปิดตัวโครงการเพาะเห็ดในโรงเรือนและผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธา...

20 ก.ค.60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนางบุตรดี ...

19 ก.ค.69 อบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพส

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โ...

17 ก.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมชี้แจงงานประจำสัปดาห์ โดยน...

13 ก.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮดร่วมประชุมการบริหารจัดการลุ่มน้ำฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมเชิงปฏ...

12 ก.ค.60 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน กับ เกษตร...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...