เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110 

 

  • โทรศัพท์ : 0-4321-8230  
  • โทรสาร : 0-4321-8230  
  • อีเมล์ : kk_banhat@doae.go.th


Contact Us   

=>