ข่าวประชาสัมพันธ
 

 
ประมวลภาพกิจกรรม
 

นายไชยนันท์ ใจตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ได้ทำการรับมอบปุ๋ยตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ( Y 2) โดยอำเภอบ้านแฮด ได้รับมอบปุ๋ยจำนวน 12,600 กิโลกรัม

อ่านเพิ่มเติม
 
 

นายไชยนันท์ ใจตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ บ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมให้การต้อนรับคณะธรรมาภิบาล ที่เดินทางมาติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2557 (มันสำปะหลัง) และได้เดินทางไปดูแปลง ณ บ้านแฮด ม.2 ตำบลบ้านแฮด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 /29 / 30 /31 /32 /33 / 34 / 35 /36 /37 / 38 / 39 / /40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 /46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 /73 / 74 / 75

ข่าวเกษตรน่ารู้
ถั่วเขียว แก้เข่าเสื่อม
ดีปลีปลูกกินผลเป็นยา
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
แมลงดีมีประโยชน์ โปรดอย่าใช้สารเคมีทำลายมัน
ข้อมูลวิทยาศาสตร์ ชี้ "มะรุม" ลดน้ำตาล - คอเลสเตอรอลในเลือด
เปลือกเมล็ดมะขามมีสาระ
พริกขี้หนูสวนแคระ ปลูกระถางผลดก
ปลูกยางอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ
เกษตรทางเลือกกับการพัฒนาที่พึ่งตนเอง
เทคโนโลีการเกษตร
สาบเสือ - หนอนตายหยาก ใช้ไล่แมลงได้

 

เว็บไซต์ส่วนกลาง
เมนูหลัก
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110 โทรศัพท์0 4321 8230