ข่าวประชาสัมพันธ
 

 
ประมวลภาพกิจกรรม
 

นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนางนุกุล ทองดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ สวนอุดม หมู่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม
 
 

นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ปี 2557 โดยมี นายไชยนันท์ ใจตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านแฮด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์อำเภอบ้านแฮด ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องทั้ง 5 แห่ง และเกษตรจาก 4 ตำบล (150 ราย) มารับมอบปัจจัยการผลิต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด

อ่านเพิ่มเติม
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 /29 / 30 /31 /32 /33 / 34 / 35 /36 /37 / 38 / 39 / /40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 /46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58
ข่าวเกษตรน่ารู้
ถั่วเขียว แก้เข่าเสื่อม
ดีปลีปลูกกินผลเป็นยา
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
แมลงดีมีประโยชน์ โปรดอย่าใช้สารเคมีทำลายมัน
ข้อมูลวิทยาศาสตร์ ชี้ "มะรุม" ลดน้ำตาล - คอเลสเตอรอลในเลือด
เปลือกเมล็ดมะขามมีสาระ
พริกขี้หนูสวนแคระ ปลูกระถางผลดก
ปลูกยางอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ
เกษตรทางเลือกกับการพัฒนาที่พึ่งตนเอง
เทคโนโลีการเกษตร
สาบเสือ - หนอนตายหยาก ใช้ไล่แมลงได้

 

เว็บไซต์ส่วนกลาง
เมนูหลัก
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110 โทรศัพท์0 4321 8230