เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

6 มี.ค.61 รับปัจจัยการผลิตฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.เกษตรกรอำเภอบ้านแฮด รับปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิ...

6 มี.ค.61 กอ. ,มอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภ...

6 มี.ค.61 กอ.ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเ...

5 มี.ค.61 กอ.ร่วมเปิดงานมหกรรมตลาดเกษตรกรฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเ...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านแฮด องค์ความรู้ประจำ ศพก.