เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

23 มิ.ย.60 ระชุมชี้แจงการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวพวงมาลัย ทองไชย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

22 มิถุนายน 2560 ร่วมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนางบุตรดี สิงห์คร นำคณ...

20 มิ.ย.60 จัดงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้า...

16 มิ.ย.60 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การเกษตรท

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ...

15 มิ.ย.60 อบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร จังหวัดขอนแก่น ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดอบรมตามระบบโรงเรียนเก...

13 มิ.ย.60 ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธี การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และประชุมเกษตรอำเภอวาระพิ

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมประชุมช...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...