เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

17 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมปลูกต้นทานตะวัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายปรีดาสุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายธงชัย สอดแสวง...

11 ส.ค.60 เกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามงานฯ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้ว...

11 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ติดตามโครงการ 9101 ฯ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ติดตามโครงการ 9101 ต...

10 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมงานวันกำน...

7 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ค.ช.

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมคณะกรรมกา...

3 ส.ค.60 สำนักงานเกดษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด และเจ้าหน้าที...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...