เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

6 ส.ค.61 ประชุม คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ (โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย)

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...

6 ส.ค.61 จนท.ร่วมนำเสนอผลงานแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายพิเชฐ ยามา...

3 ส.ค.61 สนง.เกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...

1 ส.ค.61 ประชุมประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านแฮด องค์ความรู้ประจำ ศพก.

 
จัดงานวันถ่ายทอดฯ(Field Day)