เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

16 มิ.ย.61 ประชุมทีมวิทยากรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เ

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเ...

15 มิ.ย.61 ประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 และโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นางสาวป...

15 มิ.ย.61 ประชุมคณะกรรมพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...

15 มิ.ย.61 กจ.ลงพื้นที่ “ฟาร์มเห็ดลูกทุ่ง” ysf ต.โนนสมบูรณ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นายวันที เ...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านแฮด องค์ความรู้ประจำ ศพก.