เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

12 ธ.ค.61 กอ.ร่วมให้ข้อมูลแก่ จนท.จาก พด.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 . เวลา 14.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำ...

12 ธ.ค.61 จนท.ตรวจเยี่ยมแปลงผัก ต.โคกสำราญ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 . เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำ...

10 ธ.ค.61 จนท.ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดฯ

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเ...

5 ธ.ค.61 ร่วมพิธี 5 ธันวาฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภ...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านแฮด องค์ความรู้ประจำ ศพก.
จัดงานวันถ่ายทอดฯ(Field Day) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น