เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

15 ส.ค.62 กอ.ร่วมทอดเทียนฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ...

14 ส.ค.62 ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส...

13 ส.ค.62 จนท.ต้อนรับการศึกษาดูงานขอกนักศึกษาภาควิชานวตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายพิเชฐ ...

13 ส.ค.62 ร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัย

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายมานนท...

11 ส.ค.62 จนท.ร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายมานนท...

more...

    คู่มือประชาชน

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านแฮด องค์ความรู้ประจำ ศพก.
จัดงานวันถ่ายทอดฯ(Field Day) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น