เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

16 ต.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด สำรวจพื้นที่น้ำท่วม

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายณวพล ปราบ ...

11 ต.ค.60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ชี้แจงโครงการ 9101 ฟื้นฟูฯ

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั...

10 ต.ค.30 กอ.ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101ฯ

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น.นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายบุญส่วน แ...

9 ต.ค.60 นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปั

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 13.00 น. นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส...

9 ต.ค.60 เกษตรกรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมโครงการ 9101

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...

6 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กา

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กา...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...