เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

19 ต.ค.61 จนท.ร่วมประชุมกลุ่มมะม่วงฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเ...

19 ต.ต.91 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ...

18 ต.ค.61 กอ.ร่วมประชุมเพื่อต้อนรับ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการทระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 และ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภ...

17 ต.ค.61 จนท.ต.หนองแซง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษต...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านแฮด องค์ความรู้ประจำ ศพก.
จัดงานวันถ่ายทอดฯ(Field Day) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น