เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

15 ส.ค.62 กอ.ร่วมทอดเทียนฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและทอดเทียนรวม ณ วัดศรีชุมพล บ้านหนองเกี...

14 ส.ค.62 ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าห...

13 ส.ค.62 จนท.ต้อนรับการศึกษาดูงานขอกนักศึกษาภาควิชานวตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเ...

13 ส.ค.62 ร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัย

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักง...

11 ส.ค.62 จนท.ร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักง...

10 ส.ค.62 จนท.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และการสำรวจภัยฝนทิ้งช่วง

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน...

8 ส.ค.62 จนท.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และการสำรวจภัยฝนทิ้งช่วง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำน...

5 ส.ค.62 ประชุมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นางนายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

5 ส.ค.62 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมปร...

5 ส.ค.62 ร่วมจัดนิทรรศการต้อนรับผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ แล...