เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

19 ต.ค.61 จนท.ร่วมประชุมกลุ่มมะม่วงฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเ...

19 ต.ต.91 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้าน...

18 ต.ค.61 กอ.ร่วมประชุมเพื่อต้อนรับ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการทระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 และ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมประชุมเพื่อต้อนรับ นายคมสัน จำรูญ...

17 ต.ค.61 จนท.ต.หนองแซง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุม...

17 ต.ค.61 รับคณะดูงานจากต่างประเทศ

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริ...

17 ต.ค.61 สนง.เกษตรอำเภอบ้านแฮดชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ขอรับการช่วยเหล

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแ...

16 ต.ค.61 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้าน...

13 ต.ค.61 กอ. และ จนท.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุ...

12 ต.ค.61 จนท.ร่วมร่วมงาน “ลดต้นทุน เพิ่มการผลิต”

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริม...

12 ต.ค.61 จนท.ต.โคกสำราญ ออกประชาสัมพันธ์การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส...