เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

3 มิ.ย.63 จนท.วิเคราะห์ศักยภาพฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 25563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้า...

3 มิ.ย.63 กอ. และ จนท.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา...

2 มิ.ย.63 จนท.ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้า...

2 มิ.ย.63 กอ.และ จนท.ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conf...

2 มิ.ย.63 จนท.ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำ...

2 มิ.ย.63 จนท.ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้าน...

2 มิ.ย.63 จนท.ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้...

2 มิ.ย.63 จนท.ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน...

1 มิ.ย.63 ประชุมสำนักงาน ประจำสัปดาห์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอบ้านแฮด ประชุมและชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอ...

31 พ.ค.63 กอ.ร่วมประชุมฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ กันภัย เกษตรอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผ...