เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

16 ต.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด สำรวจพื้นที่น้ำท่วม

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักง...

11 ต.ค.60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ชี้แจงโครงการ 9101 ฟื้นฟูฯ

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ...

10 ต.ค.30 กอ.ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101ฯ

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น.นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ ประธาน ศพก.อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น...

9 ต.ค.60 นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปั

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 13.00 น. นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมการซักซ้อมแนวท...

9 ต.ค.60 เกษตรกรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมโครงการ 9101

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ทุกคน เข้าร่วมรับฟังการ...

6 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กา

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ติดตามตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเ...

6 ต.ค.60 ประชุมธุรการประจำเดือนตุลาคม 2560 และ จนท.ประจำตำบลหนองแซง ติดตามโครงการฯ

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา สีหาราช เจ้าพนักงานธุรการ เ...

4 ต.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมปลูกต้นดาวเรือง

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภ...

4 ต.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2560 และชี้แจงโครงการ 9101 ต...

3 ต.ค.60 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และร่วมประช

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม ณ หมวดทางหลวงบ้านแ...