เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

12 ธ.ค.61 กอ.ร่วมให้ข้อมูลแก่ จนท.จาก พด.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 . เวลา 14.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ...

12 ธ.ค.61 จนท.ตรวจเยี่ยมแปลงผัก ต.โคกสำราญ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 . เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิช...

10 ธ.ค.61 จนท.ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดฯ

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเส...

5 ธ.ค.61 ร่วมพิธี 5 ธันวาฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้า...

3 ธ.ค.61 ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมประจำเดือนสำนักงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ และ...

30 พ.ย.61 กอ.และ จนท. ร่วมเวที PW

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

30 พ.ย.61 กอ.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฯ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านแฮ...

29 พ.ย.61 จนท.ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ขอนแก่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า...

28 พ.ย.61 จนท.วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังสวรรค์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่...

27 พ.ย.61 กอ.และ จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮดรวจติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้...