เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

17 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมปลูกต้นทานตะวัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายปรีดาสุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแอด นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริ...

11 ส.ค.60 เกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามงานฯ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ทุกกลุ่ม ออกติดตามงานผลการดำเนินการโ...

11 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ติดตามโครงการ 9101 ฯ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษต...

10 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 และมอบรางวัล จำนวน 2 ร...

7 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ค.ช.

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (...

3 ส.ค.60 สำนักงานเกดษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ทุกคน ประชุมคณะกรรมการร...

1 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมผู้ประสบอุ

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนางบุตรดี สิงห์คร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมป...

1 ส.ค.60 เกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุชมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านแฮด ณ โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบู...

31 ก.ค. เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมปลูกป่า

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมกิจกรรมรวมใจปลูกต้นยางนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในการสงวนรักษาความหล...

26 ก.ค.60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดงานเปิดตัวโครงการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารกล้อง,ผลิตปุ๋ยอิน

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดงานเปิดตัวโครงการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารกล้อง,ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเพาะเห็ดในโร...