เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

6 ส.ค.61 ประชุม คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ (โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย)

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุม คณะกรรมการพัฒนาด...

6 ส.ค.61 จนท.ร่วมนำเสนอผลงานแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอ...

3 ส.ค.61 สนง.เกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒน...

1 ส.ค.61 ประชุมประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่...

1 ส.ค.61 กอ.ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านแฮด ณ ห้องประชุมเทศบาลวังสวรรค์ ต...

31 ก.ค.61 กจ.แวะให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 11.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น แวะเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้...

31 ก.ค.61 กอ./ จนท. อบรม ชี้แจงการขึ้นทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ

วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเกรียงฤทธ...

28 ก.ค.61 ร่วมพิธีจุดเทียนชัย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระ...

28 ก.ค.61 ร่วมงานพิธี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระ...

27 ก.ค.61 กอ.ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน อ.โนนศิลา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา จ...