เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

16 มิ.ย.61 ประชุมทีมวิทยากรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เ

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมทีมวิทยากรตามโครงการสร้างทั...

15 มิ.ย.61 ประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 และโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา สีหาราช เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเ...

15 มิ.ย.61 ประชุมคณะกรรมพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมคณะกรรมพัฒนาด้านก...

15 มิ.ย.61 กจ.ลงพื้นที่ “ฟาร์มเห็ดลูกทุ่ง” ysf ต.โนนสมบูรณ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด และนายณวพล ปราบ ณ ศั...

15 มิ.ย.61 จนท.ต.หนองแซง ออกไทยนิยม

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช...

15 มิ.ย.61 เกษตรงหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรก...

11 มิ.ย.61 จนท.ต.โคกสำราญ ออกไทยนิยม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำ...

11 มิ.ย.61 จนท.ต.หนองแซง ออกไทยยนิยม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. และเวลา 13.30 น.นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช...

11 มิ.ย.61 นวส.ต.โนนสมบูรณ์ ออกไทยนิยม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ...

8 มิ.ย.61 จนท.ต.โนนสมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายฯ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ...