เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

9 ม.ค.61 กอ.ร่วมให้คำแนะนำการประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริม...

9 ม.ค.61 กอ.ร่วมออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนายเกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า นัก...

8 ม.ค.61 ประชุมประจำเดือน สนง.

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ประชุมประจำเดือน...

7 ม.ค.61 นวส.รับคณะดูงาน

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำน...

7 ม.ค.61 นวส.ร่วมประชุมประจำเดือนกลุ่มมะม่วง

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มวิสาหกิจชุม...

4 ธ.ค.60 กอ.ประชุมประจำเดือนจังหวัด

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมเกษตรอำเภอจังหวัดขอนแก่น ครั้งที...

4 มค.60 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชากา...

3 ม.ค.61 กอ.ร่วมประชุมคณะ มข.

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการ...

3 ม.ค.61 กอ.ประชุม จนท.ประจำสัปดาห์

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำสัปดาห...

3 ม.ค.61 กอ.ร่วมสักการะถวายเครื่องบวงสรวงสิงศักดิ์สิทธิ์อำเภอบ้านแฮด

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด นายณวพล ปร...