เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำอำเภอ

 

คำขวัญอำเภอบ้านแฮด

 


.. พญาแรดศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรผลิตภัณฑ์ไหม น้ำใสแก่งละว้า

ก้าวหน้าเกษตรกรรม ล้ำค่าต้นยางใหญ่ นำชัยเหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก ..
 

 

ประวัติความเป็นมา

 

      อำเภอบ้านแฮดได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ให้ทำการแบ่งท้องที่จากอำเภอบ้านไผ่ และได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านแฮด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 โดยมี นายชัชวาลย์  ศิริพันธ์ เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบ้านแฮด คนแรก และได้แต่งเป็นอำเภอบ้านแฮดเมื่อวันที่ 28  กันยายน 2552 โดยมี นายดำรงค์  สิริวิชย อิ่มวิเศษ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอบ้านแฮด  คนแรก 

 

      ความหมายคำว่า "บ้านแฮด" จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุว่า แต่ก่อนพื่นที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมาก ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคนแรกชื่อ "พ่อขุนภิรมย์" ได้บุกเบิกแผ้วถางป่าเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ใกล้หนองน้ำ วันธรรมดาสัตว์ป่านานาชนิด จะลงมากินน้ำในหนองน้ำแห่งนี้เป็นประจำ และอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ มี สัตว์จำพวก "แฮด" หรือ "แรด" มากินน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้ มากผิดปกติ ซึ่งแปลกมากเพราะไม่มีสัตว์ชนิดอื่นลงมากินน้ำที่หนองน้ำแห่งเลย ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านจึงขนานนามว่า ซำแฮด
หรือแฮด 

 

      คำว่า "แฮด" เป็นภาษาอีสาน ส่วนคำว่า "แรด" เป็นภาษากลาง คำว่าแฮดหรือแรด หมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งคือแรด นั้นเอง ผู้มาก่อตั้งหมู่บ้านจึงตั้งชือว่า "บ้านแฮด" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ 

      - ข้าว

      - อ้อย

      - มันสำปะหลัง 

 

แหล่งน้ำที่สำคัญ

      - แม่น้ำชี

      - แก่งละว้า

      - อ่างเก็บน้ำห้วยเตย 

2 พฤศจิกายน 58 14:48:40